Ägarlängd

Ägarlängd Örtofta Slott

 • 1372 Trugot Has
 • Dennes son Trued Has gift med Christine Engelbrechtsdotter Bydelsba
 • 1437 Deras son Knut Truedsen Has g.m. Ingeborg Hak
 • 1481 Deras dotter Maria knutsdotter, gm Tönne Vernesen Parsberg till Harrestad
 • 1521 Deras dotter Gertrud Tönnesdotter Parsberg, gm Jahan Björnesen Björn till Nielstrup
 • 1530 Deras dotter Anna Johansdotter Björn, gm Christoffer Johansson Lindenov till Forslet och Drenderup
 • 1580 ca Deras son Johan Christoffersson Lindenov.
 • Genom köp Este Bille till Ellinge och Vallen (barnlös)
 • 1619 Dennes kusin Eske Laugensen Brock, gm Christence Axelsdotter Viffert.
 • 1625 Deras dotter Brigitte Eskesdatter Brock, gm Tyge Brahe till Tosterup.
 • Genom köp Frands Henrik Lycke, gm Elisabeth Eskesdatter Brock.
 • 1632 Genom köp Henrik Ramel till Bäckaskog, gm Margerete Ottesdatter Skeel.
 • 1653 Deras dotter Else Ramel, gm Christian Barnekow till Vittskövle. Denne gm Birgitte Skeel.
 • 1666 Deras son Kjell Christoffer Barnekow, gm Margareta von Ascheberg.
 • 1700 Hans änka Margareta von Ascheberg.
 • 1724 Deras söner Rutger och Christian Barnekow
 • 1727 Christian Barnekow, gm Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.
 • 1762 Deras dotter Margareta Magdalena Barnekow, gm Carl Philip Sack
 • 1809 Deras dotter Eva Catharina Sack, gm Johan Henrik Dücker.
 • 1826 Deras son Carl Fredrik Dücker, gm Eva Ottiliana Elisabeth Berg von Linde
 • 1854 Deras söner Johan Henrik och Carl Fredrik Dücker, båda ogifta
 • 1892 Genom testamente Jacob Erland Fredrik Bennet, gm Anna Rosenblad.
 • 1951 Deras som Carl Wilhelm Henrik Dücker Bennet, gm Louise Violet Gunilla Wachtmeister af Johannishus.
 • 1955 Deras barn James Dücker Bennet, Wilhelm Dücker Bennet, teresitaBennet, g Vautier
 • 1989 Genom köp Johan Peter Clemens Melinder gm Anne Marie Christine Lindh