Örtofta Slotts historia

Örtofta, som har varit känt sedan 1000-talet är ett av Skånes äldsta, och under medeltiden, mest betydelsefulla gods. Örtofta betecknade förr själva slottet, medan den kringliggande bebyggelsen kallades Väggerup, senare Väggarp.

Den förste kände ägaren, Trugot Haas, bebodde Örtofta redan på 1300-talet. Godsägaren till Örtofta hade s.k. Birekerätt eller domsrätt över invånarna i Örtofta by, vilket innebar att egendomen utgjorde ett eget härad. Innehavaren av en birk skulle bl.a. hålla birkhus, och ännu på 1700-talet fanns ruinen av birkhus kvar i Örtofta.

Genom arv kom Örtofta att tillhöra medlemmar av flera danska adels- och stormanssläkter. 1632 såldes godset till Henrik Ramel på Bäckaskog. När han avled 1653 ärvdes Örtofta av dottern Else som gifte sig med Christian Barnekow på Wittskövle. Efter hennes död gifte Barnekow sig med Birgitte Skeel på Vallö och fick med henne sonen Kjell Christoffer Barnekow som ärvde Örtofta. Han i sin tur gift med Margareta von Ascheberg, Rutger von Aschebergs dotter. Deras son Christian Barnekow blev ensam ägare till Örtofta. Han gifte sig med en dotter till Magnus Stenbock. Han renoverade slottet år 1728 och 1771 och anlades slottets barockpark, som till dags dato stått mer eller mindre oförändrad, om än förfallen. Han lät också sätta upp en inskriftstavla med Bbarnekows och Stenbocks vapen och årtalet 1728.

Margareta Magdalena Barnekow gifte sig med hovmarskalken Cark Filip Sack och när de flyttade in på slottet utfördes en omfattande renovering liksom en försköning av trädgården. Äldste dottern Eva Catharina Sack gift med Johan Henrik Dücker löste till sig godset 1809. Under Dückers tid anlades avelsgårdar på Slättäng och Toftaholm och 1828 genomfördes enskifte på Örtofta.

Under den siste Dückers tid på 1860-talet fick slottet och dess ekonomibyggnader sin nuvarande gestaltning. Det var då slottets karaktäristiska flyglar och torn tillkom, inspirerade av fransk renässansstil. Flera andra skånska slott och herresäten är uppförda eller ombyggda efter ritningar av den danske arkitekten Ferdinand Mehldal, nämnas kan Trolleholm och Trollenäs. Johan Dücker som var barnlös testamenterade 1892 slottet till Jacob Erland Fredrik Bennet.

Örtofta har sedan mitten av 1700-talet, tillsammans med Flyinge, verkat som en av de viktigaste avelsgårdarna för häst. Flyinge har emellertid sedan lång tid övertagit den aktiva avels-verksamheten.

Slottet var förr den enda möjligheten till sysselsättning för bygdens befolkning – något som ändrades när sockerbruket anlades i trakten på 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 sysselsatte godset ännu omkring 200 man och stallarna var fyllda med ett 30-tal hästar.

Örtofta Slotts nuvarande ägare

Nuvarande ägaren, Familjen Christine och Peter Clemens Melinder övertog Örtofta slott 1989. De har tagit vara på slottets historia och hästtradition med målsättning att levandegöra en unik kulturmiljö, där slott, ekonomibyggnader, stallar, hagar och barockparken nyttjas för en verksamhet i tiden.


Numera drivs Örtofta Slott av dottern Charlotta Melinder.

Ägarlängd Örtofta Slott

 • 1372 Trugot Has
 • Dennes son Trued Has gift med Christine Engelbrechtsdotter Bydelsba
 • 1437 Deras son Knut Truedsen Has g.m. Ingeborg Hak
 • 1481 Deras dotter Maria knutsdotter, gm Tönne Vernesen Parsberg till Harrestad
 • 1521 Deras dotter Gertrud Tönnesdotter Parsberg, gm Jahan Björnesen Björn till Nielstrup
 • 1530 Deras dotter Anna Johansdotter Björn, gm Christoffer Johansson Lindenov till Forslet och Drenderup
 • 1580 ca Deras son Johan Christoffersson Lindenov.
 • Genom köp Este Bille till Ellinge och Vallen (barnlös)
 • 1619 Dennes kusin Eske Laugensen Brock, gm Christence Axelsdotter Viffert.
 • 1625 Deras dotter Brigitte Eskesdatter Brock, gm Tyge Brahe till Tosterup.
 • Genom köp Frands Henrik Lycke, gm Elisabeth Eskesdatter Brock.
 • 1632 Genom köp Henrik Ramel till Bäckaskog, gm Margerete Ottesdatter Skeel.
 • 1653 Deras dotter Else Ramel, gm Christian Barnekow till Vittskövle. Denne gm Birgitte Skeel.
 • 1666 Deras son Kjell Christoffer Barnekow, gm Margareta von Ascheberg.
 • 1700 Hans änka Margareta von Ascheberg.
 • 1724 Deras söner Rutger och Christian Barnekow
 • 1727 Christian Barnekow, gm Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.
 • 1762 Deras dotter Margareta Magdalena Barnekow, gm Carl Philip Sack
 • 1809 Deras dotter Eva Catharina Sack, gm Johan Henrik Dücker.
 • 1826 Deras son Carl Fredrik Dücker, gm Eva Ottiliana Elisabeth Berg von Linde
 • 1854 Deras söner Johan Henrik och Carl Fredrik Dücker, båda ogifta
 • 1892 Genom testamente Jacob Erland Fredrik Bennet, gm Anna Rosenblad.
 • 1951 Deras som Carl Wilhelm Henrik Dücker Bennet, gm Louise Violet Gunilla Wachtmeister af Johannishus.
 • 1955 Deras barn James Dücker Bennet, Wilhelm Dücker Bennet, teresitaBennet, g Vautier
 • 1989 Genom köp Johan Peter Clemens Melinder gm Anne Marie Christine Lindh

Kontakta oss

Charlotta Melinder Örtofta Slott

Charlotta Melinder

Verksamhetschef