För våra hyresgäster

Information om Slottsparkens förskola

Svar på vårt förslag att lägga trägolv i förskolan:

Hej!

 Eslövs kommun hänvisar till det avtal som finns mellan oss där det framgår att hyresvärden under hyrestiden ska hålla Slottsparkens förskola i avtalat skick. Avtalat skick är enligt hyresavtalet det skick som framgår av bilaga 4 till hyresavtalet. Av bilaga 4 som benämns som Funktionsprogram framgår bland annat vilka golvmaterial som ska användas i de olika rummen. Eslövs kommun utgår från att hyresvärden utgår från bilaga 4 i sitt arbete med att åtgärda de fel som har påtalats och där kommunen begärt rättelse. Eslövs kommun kommer inte att medverka i hyresvärdens arbete med att rätta de fel som vi nu upptäckt och inte heller godkänna något speciellt materialval utan vi hänvisar till avtalat skick. De golvprover du lämnat in till kontaktcenter idag kommer alltså inte att föranleda någon åtgärd från Eslövs kommuns sida. Eslövs kommun konstaterar att det golv som nu föreslås läggas in utgör ett trägolv och att det strider mot det avtalade skicket.

Med vänlig hälsning

Eva Hallberg

Kommundirektör

Vår ambition med försöket till dialog med kommunen (som avvisats) har haft syftet att komma fram till en hållbar lösning för resterande 12 års hyrestid vad gäller golvbeläggning.  På Eslövs hemsida skriver kommunen om giftfri förskola med hänvisning till Naturskyddsföreningens rapport/giftfri förskola. Naturskyddsföreningen rekommenderar att kommunerna väljer en annan typ av golv till förskolor, än PVC-golv. Tyvärr är PVC-golv vanligt förekommande, och många av golven på förskolorna är gamla, vilket innebär att de sannolikt innehåller farligare ftalater som DEHP, än de nyare golven. På marknaden finns nu även ftalatfria golv, vanligen innehållande DINCH, en ftalatliknande substans.

Det finns ännu inte mycket data från den oberoende forskningen om DINCH, men enstaka djurstudier visar på förändringar i bl.a. levern. PVC är dessutom ett problemmaterial när det gäller både tillverkningsledet och avfallsledet. Naturskyddsföreningen skriver;  ”Summa summarum bör således annat material än PVC användas” .

En del kommuner hävdar att de inte kan använda annan golvmaterial än PVC och hänvisar till städrutiner, slitage mm.  I Naturskyddsföreningens inventering (rapport Giftfria barn leka bäst) visas att över hälften av förskolorna inte har PVC-golv och annan lösning alltså torde vara genomförbar även i de kommuner som idag väljer PVC-alternativet.  Läs gärna

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1847868 där Stockholms kommun har reagerat.

Det är alltså ovan redovisade fakta och att vi månar om förskolans små barn som kryper på plastgolven med näsan i eventuella emissionerna som gör att vi vill förmå kommunen att ompröva sitt beslut och låta oss lägga in ett dyrare och helt säkert golv. Det måste vara viktigare att måna om barnen än städpersonalen. Vi tolkar kommunens ställningstagande som att kommunen håller fast vid de golv man efterfrågat i funktionsrapporten och det tvingas vi acceptera. Örtofta slottsförvaltning höjer dock ett varnande finger för alla eventuella negativa konsekvenser.

Familjen Melinder

Örtofta slottsförvaltning

Uthyrning av bostäder

Örtofta Slott har 7 fristående hyresvillor samt 5 st hyreslägenheter inrymda i 2st hyreshus. Storlekarna på bostäderna varierar mellan 50 och 170 kvm och är belägna på slottsområdet med dess vackra grönska och lugn.

Idag är alla bostäder uthyrda men fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig när någonting blir ledigt.